TRANH GẠO TÔN GIÁO:

Tranh gạo 1991 chuyên thể hiện các loại tranh gạo về Thiên Chúa giáo và Phật giáo với màu sắc nổi bật, thần thái thu hút sống động, mang đến sản phẩm tranh gạo đúng chất mỹ thuật cho khách hàng.

tranh-gao-ton-giao-phat-thich-ca-4

Tranh gạo
Phật Thích Ca- 055


Kích thước: 40x60 cm
Giá: 1.190.000d
tranh-gao-ton-giao-phat-thich-ca-3

Tranh gạo tôn giáo
Phật Tổ - 037


Kích thước: 60x80 cm
Giá: 2,330.000d
tranh-gao-ton-giao-phat-thich-ca

Tranh gạo
Phật Thích Ca - 020


Kích thước: 35x50 cm
Giá: 890.000d
tranh-gao-ton-giao-chua-jesus

Tranh gạo
Chúa Jesus -025


Kích thước: 50x70 cm
Giá: 1.590.000d
tranh-gao-ton-giao-phat-thich-ca-2

Tranh gạo
Phật Thích Ca - 024


Kích thước: 50x70 cm
Giá: 1.590.000d