CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-thuan-buom-xuoi-gio-2


Tranh gạo thuận buồm xuôi gió


MS: 021
Kích thước: 40x60 cm
Giá: 1,390,000d