CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-phong-thuy-tung-hac-2


Tranh gạo tùng & chim hạc


MS: 031
Kích thước: 60x70 cm
Giá: 2.090.000d