TRANH GẠO THƯ PHÁP

Tranh gạo 1991 sáng tạo tranh gạo thư pháp dựa trên các mẫu tranh vẽ thư pháp từ các ông đồ, chuyển thể thành nét riêng độc đáo của tranh gạo.

tranh-gao-thu-phap-tung-hac

Tranh gạo Tết
Vạn Sự Như Ý - 117


Kích thước: 30x40 cm
Giá: 590.000d
tranh-gao-thu-phap-tung-hac

Tranh gạo
chữ Ả Rập - 115


Kích thước: 30x40 cm
Giá: 590.000d
tranh-gao-thu-phap-tung-hac

Tranh gạo
thư pháp Tùng Hạc - 111


Kích thước: 30x40 cm
Giá: 590.000d
tranh-gao-thu-phap-hanh-phuc

Tranh gạo
thư pháp Hạnh Phúc - 114


Kích thước: 30x40 cm
Giá: 590.000d
tranh-gao-chu-cap-doi

Tranh gạo
chữ Khang&Tuyền - 106


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d
tranh-gao-chu-phuc

Tranh gạo
Thư pháp chữ Phúc - 080


Kích thước: 15x15 cm
Giá: 230.000d
tranh-gao-chu-loc

Tranh gạo
Thư pháp chữ Lộc - 081


Kích thước: 15x15 cm
Giá: 230.000d
tranh-gao-chu-tho

Tranh gạo
Thư pháp chữ Thọ - 071


Kích thước: 15x15 cm
Giá: 230.000d
tranh-gao-chu-nhan-canh-truc-2

Tranh gạo
chữ nhẫn - 082


Kích thước: 15x15 cm
Giá: 230.000d
ttranh-gao-tet-an-khang-thinh-vuong

Tranh gạo Tết
An Khang Thịnh Vượng - 033


Kích thước: 20x40 cm
Giá: 490.000d
tranh-gao-tet-van-su-nhu-y

Tranh gạo
Chữ Vạn Sự Như Ý - 034


Kích thước: 20x40 cm
Giá: 490.000d
tranh-gao-thu-phap-cha-me

Tranh gạo
thư pháp Cha Mẹ - 030


Kích thước: 40x60 cm
Giá: 1.190.000d
tranh-gao-thu-phap-1

Tranh gạo
thư pháp - 015


Kích thước: 35x50 cm
Giá: 890.000d
tranh-gao-hoa-sen-viet-nam-2

Tranh gạo
hoa sen Việt Nam - 027


Kích thước: 35x50 cm
Giá: 890.000d
tranh-gao-lich-xuan-chu-phuc

Tranh gạo Tết
Lịch xuân - 041


KKích thước: 35x50 cm
Giá: 890.000d
tranh-gao-thu-phap-2

Tranh gạo
thư pháp - 043


Kích thước: 40x60 cm
Giá: 1.190.000d
tranh-gao-thu-phap-cha-me-2

Tranh gạo
thư pháp - 044


Kích thước: 30x60 cm
Giá: 1.190.000d
tranh-gao-thu-phap-cha-me-2

Tranh gạo
Chữ nhẫn & hoa mai - 045


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d
TRANH GẠO CHỮ</br>THƯ PHÁP nhẫn, cành trúc

Tranh gạo thư pháp
Chữ nhẫn & cành trúc - 047


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d
tranh gạo Tramble

Tranh gạo logo
Tramble - 051a


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d
tranh gạo Tramble

Tranh gạo logo
Wright - 051b


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d
tranh gạo Tramble

Tranh gạo logo
Mitchell - 051c


Kích thước: 20x20 cm
Giá: 330.000d