CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-chu-nhan-canh-truc-2


Tranh gạo thư pháp chữ Nhẫn


MS: 082
Kích thước: 15x15 cm
Giá: 230.000d