CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-cho-ben-thanh


Tranh gạo chợ Bến Thành


MS: 053
Kích thước: 40x60 cm
Giá: 1.190.000d