CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-cho-ben-thanh-2


Tranh gạo chợ Bến Thành


MS: 054
Kích thước: 20x30 cm
Giá: 390.000d