CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-chibi


Tranh gạo Chibi đám cưới


MS: 087
Kích thước: 30x40 cm
Giá: 590.000d