CHI TIẾT SẢN PHẨM:


tranh-gao-ao-dai-viet-nam


Tranh gạo chân dung ngày cưới


MS: 052
Kích thước: 50x70 cm
Giá: 2.490.000 đ