Tổng hợp các hình ảnh hoạt động của Tranh gạo 1991:

_______________________________________________________________________________________
Hình ảnh Tranh gạo 1991 tham gia trưng bày tại số 2 Hồ Xuân Hương, Quận 3, HCM.
Mở cửa vào thứ 7 - CN mỗi tuần

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho

hinh-hoi-cho